Beleidsinsteek 2019

Dit document werd opgemaakt door het team van W13, samen met een aantal externe experts.  Met dit document willen we in de eerste plaats inspirerend werken voor de nieuwe bestuursploegen en de raad van bestuur van W13 bij de opmaak van de verschillende meerjarenplannen.

Beleidsinsteek