Beleidsinsteek 2019

Het team van W13 maakte samen met een aantal externe experten deze beleidsinsteek op. Met dit document willen we in de eerste plaats de nieuwe bestuursploegen en de raad van bestuur van W13 inspireren bij de opmaak van de verschillende meerjarenplannen.

Beleidsinsteek