Armoedebestrijding

W13 wil actief inzetten op armoedebestrijding in de regio.  Ze zal dit onder meer doen via de werking van BudgetInZicht en door het ontwikkelen van projecten rond voedselherverdeling en de begeleiding van vluchtelingen.