Activeringstrajecten

Wat?

  • Dit zijn tijdelijke trajecten van 3 tot maximaal 18 maanden waarin een combinatie van werkacties én hulpverlening wordt aangeboden. Het doel is om de werkzoekende voor te bereiden op betaalde tewerkstelling.
  • De werkzoekende stippelt samen met een casemanager Werk en een casemanager Zorg het actieplan van het activeringstraject uit.
  • Een netwerk van dienstverleners (met werkactoren en zorgactoren) voert de begeleiding uit. Het is de reguliere uitwerking van de tender activeringszorg die al tien jaar loopt.

W13 is penhouder voor de activeringstrajecten voor regio Zuid-West-Vlaanderen. W13 is daardoor de link tussen de VDAB / GTB en het netwerk van dienstverleners én coördineert de acties die door de casemanagers werden voorgesteld.

Voor wie?

De activeringstrajecten richten zich tot werkzoekenden voor wie betaald werk (in het NEC of SEC) momenteel niet mogelijk is door belemmeringen die zich situeren op medisch, mentaal, psychisch, psychiatrisch of sociaal vlak.

Deelnemers kunnen voor een activeringstraject aangemeld worden door VDAB, GTB of door een zorginstantie die van mening is dat de klant baat heeft bij het volgen van een dergelijk traject.

 

Meer weten? Contacteer Mathieu Vens.