Wat?

  • Dit zijn tijdelijke trajecten van 3 tot maximaal 18 maanden waarin een combinatie van werkacties én hulpverlening wordt aangeboden met als doel de werkzoekende voor te bereiden op betaalde tewerkstelling
  • Het actieplan voor een activeringstraject wordt uitgetekend door de werkzoekende, samen met een casemanager Werk en een casemanager Zorg.
  • De begeleiding wordt uitgevoerd door een netwerk van dienstverleners (met werkactoren en zorgactoren). Het is de reguliere uitwerking van de tender activeringszorg die al tien jaar loopt.

W13 is penhouder voor de activeringstrajecten voor regio Zuid-West-Vlaanderen. Dit betekent dat W13 de link is tussen de VDAB / GTB en het netwerk van dienstverleners en coördineert de acties die door de casemanagers werd voorgesteld.

Voor wie?

De activeringstrajecten richten zich tot werkzoekenden voor wie betaald werk (in het NEC of SEC) momenteel niet mogelijk is en dit omwille van belemmeringen die zich situeren op medisch, mentaal, psychisch, psychiatrisch of sociaal vlak.

Deelnemers kunnen aangemeld worden voor een activeringstraject door VDAB, GTB of door een zorginstantie die van mening is dat de klant baat heeft bij het volgen van een dergelijk traject.

Meer weten? Contacteer mathieu.vens@welzijn13.be