ACTi vering

Is een project dat, met steun van de Europes Unie, via een participatief onderzoek, door VIVES, in samenwerking met lokale en buitenlandse partners de aanpak van de activerende werkvloeren van 't Alternatief, De Heerlijkheid van Heule en ZOWE onderzoekt en versterkt.

ACTi vering 

Streeft naar betere trajecten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, door te expliciteren, te documenteren en wetenschappelijk te onderbouwen wat in die praktijken gebeurt. Bovendien wordt gezocht naar nieuwe en eventueel succesvollere elementen voor begeleiding in het buitenland. Onder andere door middel van een studiebezoek naar Estland en dat is niet toevallig.  Estland het land wiens publieke arbeidsbemiddelingsdienst door VDAB als voorbeeld naar voor geschoven wordt, maar ook het land dat de laatste jaren meermaals de Europese doelstelling betreffende de werkzaamheidsgraad wist te realiseren. Deze bevindingen worden samengebracht in een handboek voor praktijkwerkers en krijgen ook een vertaling in gemotiveerde actieteksten, pamfletten met gerichte oproepen aan betrokken beleidsmakers en stakeholders.

Streeft ook naar meer trajecten, naar ‘plekken’ voor mensen die nood hebben aan een activerende werklover als Time-out, Trampoline,  of finaliteitstewerkstelling omdat ze niet, niet meer of nog niet in betaalde tewerkstelling terecht kunnen, door een of meerdere belemmeringen van medische, mentale, psychologische, psychiatrische of sociale aard [1].

Door enerzijds gefaseerd 18 extra ‘plekken´ [2] te creëren binnen het project in het kader van de participerende observatie en de er op volgende focusgroepen (waarbinnen ook deelnemers betrokken worden). Anderzijds beogen we een uitbreiding van de capaciteit te realiseren door met het onderzoek:  de impact van activerende werkvloeren voor betrokken mensen te duiden, hun huidige effectiviteit aan te tonen en te verbeteren en het pad uit te zetten naar ontwikkeling van bijkomende trajecten via het expliciteren van randvoorwaarden voor succesvolle begeleiding, zodat deze (elders) gereproduceerd kunnen worden. 

ACTi vering

Zet in op activerende werkvloeren omdat ze de kansen van mensen op betaald werk handhaven en versterken, door in te zetten op: technische vaardigheden en softskills, positieve attitude, optimalisering van inschakelings- en begeleidingstrajecten en zo de inschakelbaarheid van mensen te versterken en dan namen we de positieve invloed op hun welbevinden nog niet in beschouwing.

Bovendien wegen investeringen in activerende werkvloeren niet op tegen de hogere maatschappelijke kosten die ze vermijden, te denken aan oplopende uitkeringen, de toenemende nood aan investeringen in sociale voorzieningen of de ruimere benutting van duurdere gespecialiseerde (geestelijke) gezondheidszorg.

ACTi vering

Wordt gefinancierd door:

  • ESF:
€ 150.000,01 
  • het Vlaams cofinancieringsfonds
€ 84.332,33
  • eigen inbreng W13
€ 19.332,33

 

Vindt hier de tools die het resultaat zijn van dit project:

We delen graag het ontwikkelde materiaal van dit project: de ACTi-veringPlus en de ACTi-veringAudit. De vragenlijsten die als tool bij de ACTi-veringPlus ontwikkeld zijn vindt u hier:

esf_acti-vering_vragenlijst.pdf

esf_acti-vering_vragenlijst_begeleidersversie.pdf

esf_acti-vering_vragenlijst_extra_duiding.pdf

De documenten om een ACTi-veringsAudit uit te voeren stellen we ook gratis ter beschikking.  Gelieve hiervoor contact op te nemen zodat we de nodige duiding kunnen geven.

Meer weten? Contacteer wouter.dumolein@welzijn13.be