Aanmelden bij het verbindingsteam

Gezinnen aan zet

Regievoering door het gezin wordt versterkt bij de start van de ondersteuning.
De aanmelding bij het verbindingsteam van Konekti is bepalend voor de houding van het gezin ten aanzien van hun eigen rol in de hulpverlening.
We bekijken samen jullie vragen en gaan aan de slag met jullie aanwezige (professionele) netwerk. 

Instroom

Wanneer het gezin en hun verwijzer(s) van mening zijn dat:

 1. de situatie niet stabiel is en kortdurende ondersteuning nodig is om eventuele escalaties of crisissen te vermijden.
 2. er nog voldoende krachten aanwezig zijn en een kortdurende ondersteuning een positief effect heeft op de huidige hulpvragen.
  Hierdoor is rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp misschien niet meer nodig.
 3. je als verwijzer kan blijven samenwerken gedurende de kortdurende ondersteuning.

 

Het verbindingsteam fungeert niet als toegangspoort tot het reguliere aanbod rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

Richtlijnen voor de professional als aanmelder

 • Informeer het gezin over de methode 1Gezin1Plan.
 • Bepaal samen met het gezin wat je als verwijzer nog kan opnemen.
 • Krijg samen een beeld van het netwerk (familie, vrienden, kennissen, hulpverlening …)
 • Vul steeds samen het aanmeldingsformulier in.
  Klik hier voor een pdf-versie om eventueel mee te nemen naar het gezin en vul het later online in via bovenstaande link.

 

Wat gebeurt er na je aanmelding?

Deze aanmelding wordt meegenomen op het aanmeldingsteam van Konekti dat wekelijks samenkomt.
Indien er nog vragen zijn bij het aanmeldingsformulier, zal je opgebeld worden om deze te verhelderen.
Zodra er een verbinder is aangewezen, neemt hij/zij eerst contact met je op voor een kennismakingsgesprek.
Als verwijzer word je op de hoogte gehouden van opstart en vraag naar samenwerking.

Voor meer info over de gezinsondersteuning:

Team Konekti
President Kennedypark 10 - 8500 Kortrijk
www.welzijn13.be 
info@konektizwvl.be 
+32 56 24 16 26

Telefonische permanentie voor vragen over Konekti: 
maandagvoormiddag: 9 uur-12 uur
dinsdagvoormiddag: 9 uur-12 uur
donderdagvoormiddag: 9 uur-12 uur

Download onze folder.