Home / Zorg / Konekti / Aanmelden bij de Eerstelijnspsycholoog
Aanmelden bij de Eerstelijnspsycholoog

Ben je als gezin/verwijzer van mening dat:

  • Een psychische zorg/kwetsbaarheid van een kind, jongere momenteel op de voorgrond staat, waardoor jouw hulpverlening niet voldoende/werkbaar is
  • Na een eerstelijnspsychologische tussenkomst kan ik terug aan de slag met kind, jongere en het gezin?

 

Wordt een kind, jongere tussen 0-25jaar geconfronteerd met milde, niet-complexe psychische klachten die momenteel:

  • meerdere levensdomeinen belasten (zoals individueel welbevinden, samenleven, school, sociale contacten, …)
  • gebaat zijn met een snelle en kortdurende tussenkomst (4 gesprekken)
  • niet in die mate aanwezig zijn dat ze tot een levensbedreigende of onveilige situatie kunnen leiden

 

Aanmelden voor de Eerste Lijns Psychologische Functie kan via deze link of je kan de PDF versie downloaden om het in het gezin in te vullen en dan nadien online in te vullen.

Voorbeelden milde niet complexe klachten:

problemen met slapen,

problemen met eten

vaak buikpijn/hoofdpijn/andere lichamelijke klachten

problemen met bedplassen/broekdrukken

angsten (faalangst, ...)

laag of negatief zelfbeeld

piekeren/negatieve gedachten

vaak woedebuien/agressie

pesten/gepest worden/problemen met leeftijdsgenoten

problemen in de relatie met ouders/leerkrachten/...

vaak verdrietig/sombere gedachten

zichzelf pijn doen

 

Zijn kind/jongere/ouders:

  • gemotiveerd om de klachten te verhelderen en ermee aan de slag te gaan?
  • in het bezit van voldoende kracht of steun rondom hen om aan de klachten te werken?
  • bereid naar een vaste plek te komen binnen de regio?

 

Aanmelden?
Er kunnen verschillende actoren doorverwijzen:

- Brede Instap (CAW, CLB en Kind & Gezin)

Vanuit de Brede Instap de eerstelijnspsychologische functie inschakelen kan ervoor zorgen dat een doorschakeling naar de probleemgebonden Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp niet nodig is.

- Probleemgebonden Rechtstreeks Toegankelijke JeugdHulp (RTJH)

Vanuit de probleemgebonden Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp beroep kunnen doen op de Eerstelijnspsychologische functie kan vermijden dat een RTJH-traject dreigt mis te lopen of een doorverwijzing naar een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) nodig is.

-Het verbindingsteam Konekti

Het is een meerwaarde dat ook het verbindingsteam een beroep kan doen op een Eerstelijnspsycholoog van Konekti.

- Huisartsen

Huisartsen werkzaam binnen de regio van W13 kunnen rechtstreeks beroep doen op een Eerstelijnspsycholoog van Konekti. 

Voor meer info over de ELPF:

Team Konekti
President Kennedypark 10 - 8500 Kortrijk
www.welzijn13.be
info@konektizwvl.be
+32 56 24 16 26

Telefonische permanentie voor vragen over Konekti:
maandagvoormiddag: 9u-12u
dinsdagvoormiddag: 9u-12u
donderdagvoormiddag: 9u-12u

Download onze folder.