Aanbiedingen Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het versoepelen van de verschillende lockdown maatregelen stelt zorg- en hulpverleners, naast de normale uitdagingen van onze job voor de bijzondere uitdaging om te voorzien in passende bescherming. Zowel bescherming voor zichzelf en als bescherming voor eventuele patiënten en cliënten.Om deze zoektocht te vereenvoudigen, houden we hier op deze pagina een overzicht bij van de aanbiedingen die W13 de afgelopen dage mocht ontvangen. Dit overzicht is volledig vrij te gebruiken.

Deze lijst is louter informatief. 

W13 is niet verantwoordelijkheid voor de juistheid of de volledigheid van de informatie, noch staat W13 garant voor de opgenomen leveranciers, de kwaliteit van de aangeboden goederen of de levertijden die worden vooropgesteld.

De gebruiker van deze lijst(en) blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie.

De link naar het bestand vindt u <<hier>>  

Heeft u fouten opgemerkt of weet u ondertussen dat een deel van het opgenomen aanbod niet meer geldig is… geef dan een seintje aan aicha.oudaha@welzijn13.be Dank voor uw medewerking.

#SamenSterk