25 jaar Regionaal Crisisnetwerk: de kracht van blijven samenwerken

Begin de jaren 90 van de vorige eeuw waren veldwerkers opzoek naar mogelijkheden om in de regio een vorm van crisisinterventie te organiseren.  Na onderzoek van de noden en mogelijkheden, bezoeken aan andere initiatieven in vlaanderen was met er klaar voor. In  oktober 1994 werd het startsein gegeven voor het samenwerkingsverband “Het Regionaal Crisisnetwerk Kortrijk” door de jaren heen kreeg dit stevig netwerk de roepnaam RCK. 

Met het RCK willen we de hulpverleners in de regio bij staan in het aanbieden van een bed voor een persoon wanneer er in een crisissituatie niet onmiddellijk een veilige oplossing is.  De volgende dag gaan we samen met de hulpverlener en de betrokkene op zoek naar een meer structurele oplossing.

In de schoot van het Regionaal Crisisnetwerk werd in 2008 de fundamenten gelegd van het Multidiscipliniair Crisisoverleg en de trajectbegeleiding voor personen die omwille van de complexiteit van de situatie waarin ze zich bevinden moeilijk aansluiting kunnen vinden in de hulpverlening, maar ook ruimer in de maatschappij.  Deze werkvormen vormde oa samen met het project Huis Inclusief de basis voor Kracht.Wonen.

Door de jaren  en door de vele evoluties in het hulpverleningslandschap zagen we heel wat partners afhaken, maar de kern van de samenwerking blijft bestaan uit PZ vlas, CAW Zuid-West-Vlaanderen, regionale OCMW’s en de ziekenhuizen  AZ Groeninge, Psychiatrisch Centrum Menen en OLV van Lourdes ziekenhuis Waregem.

Samenwerken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor  personen in de meest moeilijke en kwetsbare situaties loont.