BIZ uitgelegd

De partners binnen het Zuid-West-Vlaamse BIZ-netwerk zijn 13 Zuid-West-Vlaamse OCMW’s, CAW Zuid-West-Vlaanderen en A’kzie, de erkende vereniging waar armen het woord nemen. BIZ werkt ook samen met scholen, thuiszorgdiensten, organisaties bijzondere jeugdzorg en advocaatschuldbemiddelaars.

Ons doel

  • Minder mensen komen in financiële problemen terecht.
  • Wie toch geconfronteerd wordt met financiële problemen, vindt vroegtijdig de weg naar gepaste budget- en schuldhulpverlening.
  • Wie al in begeleiding is, kan de nodige vaardigheden opdoen om op termijn terug zelfstandig zijn/haar financieel huishouden te beheren.

Een greep uit onze acties

  • Brede sensibilisering door onder meer het maken en verspreiden van folders en brochures of door acties op te zetten.
  • Budgetbeurzen en –spellen aanbieden met het oog op financiële educatie van kinderen, jongeren en jongvolwassenen.
  • Toolbox financiële educatie lager onderwijs.
  • Het ondersteunen van financieel kwetsbare cliënten via de buddywerking BIZondere duo’s.
  • Het ondersteunen van budget- en schuldhulpverleners via intervisie en vormingen.
  • De WAKOSTA?!-app.