Actieplan sociale economie en werk 2023-2025

Actieplan sociale economie en werk 2023-2025

Dit actieplan is het vervolg op het oorspronkelijke actieplan ROSE 2020-2025.

In 2022 kwam er een uitbereiding van de oproep ‘regisseur sociale economie’, vanaf 2023 werd het een lokale regierol voor sociale economie én werk.

Aan deze nieuwe oproep hingen vier nieuwe beleidsprioriteiten.

Onder de nieuwe beleidsprioriteiten werd het actieplan ROSE onder de loep genomen en herschreven. Dit in afstemming met de sociale economie, lokale besturen en andere betrokken partners.

De omgevingsanalyse van 2019 bleef de basis voor het nieuwe actieplan.