Aanmelden bij ROEKA

Wie kan er aangemeld worden?

  • Oekraïense vluchtelingen
  • Gastgezinnen en gewezen gastgezinnen
  • Buddy's
  • Andere personen die direct betrokken zijn bij hun opvang of vluchtverhaal en die nood hebben aan psychosociale, gezins- of traumabegeleiding

 

Professionele hulp- en zorgverleners kunnen een aanmelding doen via het aanmeldingsformulier. Je kan dit formulier ook downloaden: 220419_aanmeldingsformulier_roeka.pdf