Home / zorg / GBO / call advies niet- toeleidbaar VDAB
Rondzendbrief Vlaamse Regering; 23.01.2018

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen lanceert een projectoproep “Geïntegreerd breed onthaal 2018: onthaaltrajecten voor mensen met een advies niet-toeleidbaar”. In Vlaanderen zijn er ongeveer 6.500 niet werkende werkzoekenden met een VDAB-advies niet-toeleidbaar. Deze mensen hebben medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen die maken dat de VDAB van oordeel is dat ze, zelfs mits intensieve begeleiding, niet inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Ze hebben prioritair nood aan ondersteuning en hulp om deze problemen aan te pakken. Tegelijkertijd bevinden ze zich in een precaire situatie op het vlak van hun uitkering.

Het is een gedeelde bezorgdheid binnen de Vlaamse Regering om deze bijzonder kwetsbare doelgroep de nodige ondersteuning op maat te bieden. Daartoe is beslist een projectoproep te lanceren waarin werk en welzijnsactoren de krachten bundelen om onderbescherming van de doelgroep tegen te gaan en een gepast hulpverleningsaanbod te realiseren. Er is een financiering per gerealiseerd onthaaltraject voorzien. De projecten kunnen lopen van 1 juni 2018 tot en met 31 december 2020.

Aanvragen moeten ingediend worden uiterlijk 31 maart 2018.

Verkennend overleg 13.02.2018