Jeugdhulp 2.0 W1

Samen werk maken van een sterkere jeugdhulp is één van de prioriteiten die de regio Zuid- West- vlaanderen wenst op te nemen. In nauw overleg met de sectoren VAPH, OND, BJB, KG, GGZ, AWW en de lokale besturen is beslist mee vorm te geven aan het actieplan jeugdhulp en in het bijzonder aan de operationele aanpak 2.0.

Kandidaatsdossier 15.12.2017 - Ter beschikking gesteld van het aansturingscomité Jeugdhulp.

 

Wijziging indiendatum

Aansturingscomité. Briefwisseling - Wijziging indiendatum

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

We hebben zonet bevestiging gekregen dat de datum voor het indienen van voorstellen in het kader van de oproep één gezin één plan - samenwerkingsverbanden rechtstreeks toegankelijke hulp, met één maand wordt opgeschoven. De brief van de Minister ter bevestiging zou maandag volgen.
De uiterste datum wordt 15 december.

Naar aanleiding van dit uitstel is een aangepaste planning opgesteld:

• aanvragen moeten ter advisering door het IROJ uiterlijk op vrijdag 8 december (voor 12.00u) worden ingediend (via: stijn.hermans@west-vlaanderen.be), aan de hand van het sjabloon dat op donderdag 5 oktober werd gecommuniceerd via de Nieuwsbrief Jeugdhulp (rechtstreekse link = deel 1 van het aanvraagformulier )

• De Werkgroep Advisering van het IROJ, zal extra samenkomen op dinsdag 12 december, om 14 u om een voorstel van advies te formuleren.

• Het IROJ West-Vlaanderen zal een definitief advies formuleren tijdens de (reeds geplande) vergadering van vrijdag 15 december.

De extra vergadering van het IROJ op donderdag 9 november zal bijgevolg NIET plaatsvinden.
De extra vergadering van de Werkgroep Advisering van woensdag 8 november wordt echter wel behouden in functie van het adviseren van de aanvraag in het kader van het programma vroegdetectie en vroeginterventie.

Met vriendelijke groeten,
Stijn Hermans

Dienst Welzijn,
Koning Leopold III-Laan 41,
8200 Sint-Andries
T 050 40.33.52
F 050 40.31.00
E stijn.hermans@west-vlaanderen.be

Nuttige documenten

WINGG. Goede praktijken eerstelijnspychologische functie 31.10.2017

Aansturingscomité - Document - Veelgestelde vragen

W13. Jeugdhulp 2.0 W1 - Engagementsverklaring

WINGG. Jeugdhulp 2.0 W1 - Template Programma vroegdetectie en interventie 26.10.2017

WINGG. Jeugdhulp 2.0 W1 - verbinding met projecten RTJ 26.10.2017

W13. Jeugdhulp 2.0 W1 - Verslag projectwerkgroep 25.10.2017

IROJ WVL - elementen WG advisiereing voorstel 25.10.2017

Netwerkgroep KRT - afstemmingsoverleg 23.10.2017

W13. Jeugdhulp 2.0 W1 - Praattafel - verbindingsteam 23.10.2017

W13. Jeugdhulp 2.0 W1 - Praattafel - methodiek één gezin, één plan 23.10.2017

W13. Jeugdhulp 2.0 W1 - Praattafel - Probleemgebonden hulp 23.10.2017

W13. Jeugdhulp 2.0 W1 - Presentatie - Klankbordgroep - 19.10.2017

W13. Jeugdhulp 2.0 W1 - Werkingsgebied - Scenario 1

W13. Jeugdhulp 2.0 W1 - Werkingsgebied - Scenario 2

W13. Jeugdhulp 2.0 W1 - Sneuveltekst - 18.10.2017

W13. Jeugdhulp 2.0 W1 - Regionaal infomoment - 3.10.2017

W13. Jeugdhulp 2.0 W1 - Sjabloon survey wachtlijsten - wachttijden - 5.10.2017

W13. Jeugdhulp 2.0 W1 - Brief IROJ WVL RTJ 10.10.2017

W13. Jeugdhulp 2.0 W1 - Modules RJTH _ 11.10.2017

W13. Jeugdhulp 2.0 W1 - Correspondentie - Minister Vandeurzen - 4.10.2017

W13. Jeugdhulp 2.0 W1 - Adressenbestand _ 16.10.2017

W13. Jeugdhulp 2.0 W1 - Oproep

W13. Jeugdhulp 2.0 W1 - Rondzendbrief

W13. Jeugdhulp 2.0 W1 - Aanbod OTA vzw.

Projectteam

W13. Jeugdhulp 2.0 W1 - Projectteam 04.10.2017

Huizen van het Kind

 Presentatie ondersteuningsgroep 1.12.2017

 De concepttekst De Huizen van het Kind en Integrale Jeugdhulp: een zoektocht naar verbinding via inspirerende praktijkvoorbeelden.

 Insteken vanuit het projectteam _ kapstokken voor Huizen van het Kind

 Indien er vragen zijn omtrent de link tussen huizen van het kind en integrale jeugdhulp adviseer wij om Leentje De Schuymer <leentje.deschuymer@kindengezin.be> Afdeling Preventieve Gezinsondersteuning Kind en Gezin Brussel te contacteren.

Vragen over de oproep

Wat wordt verstaan onder het aanbod dat nu al regelgevend wordt gevat door de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp?

De bestaande modules rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp die momenteel van toepassing zijn binnen de sectoren van de integrale jeugdhulp (modules van agentschap Jongerenwelzijn, binnen algemeen welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, VAPH, …). 

Ter illustratie: het agentschap Jongerenwelzijn heeft bv. volgende modules rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (niet limitatief):

 Contextbegeleiding kortdurend krachtgericht (contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering, maar ook EKC, … komen in aanmerking)

    • Contextbegeleiding laagintensief
    • Contextbegeleiding breedsporig
    • Dagbegeleiding in groep
    • Ondersteunende begeleiding
    • Contextbegeleiding voor (aanstaande) ouder(s) en kind(eren) (CIG) 

Binnen het Algemeen welzijnswerk zijn er andere modules die worden ingezet. Bij de CGG is al het aanbod rechtstreeks toegankelijk.

We stellen binnenkort een overzicht ter beschikking stellen van alle modules met hun kostprijs.

Moeten we het uitbreidingsvoorstel koppelen aan een reeds bestaande modules die sector gebonden zijn of een nieuwe modules uitschrijven?

Het samenwerkingsverband maakt een uitbreidingsvoorstel op basis van de noden in de regio. Het uitbreidingsvoorstel bestaat uit wellicht diverse bijkomende modules die men wil inzetten (met de extra middelen van max. 1 mio euro). De medewerkers die daarin werken kan men laten samenwerken in een team, maar het team is geen (nieuw te omschrijven) module op zich.

Binnen de erkennings- en financieringsregelgeving van de verschillende sectoren zijn mogelijkheden om vernieuwende initiatieven die niet volledig passen in de typemodules/erkennings- en financieringskaders toch een plaats te geven (via convenant, weesmodule, …). Het sjabloon voor de uitbreidingsvoorstellen zal daar mee info over bevatten.