Vlaamse Energielening

Energie is een basisbehoefte voor iedereen. Het aandeel van energie in de uitgaven van een gezin wordt steeds belangrijker. Nochtans is het mogelijk om flink te besparen op het energieverbruik van je woning. Je kan dit doen door bijvoorbeeld je dak te isoleren, het plaatsen van hoogrendementsglas of het vervangen van een oude verwarmingsketel, fotovoltaïsche zonnepanelen, …
Het zijn allemaal investeringen waardoor je heel wat minder energie verbruikt en je energiefactuur drastisch daalt.
Deze energiebesparende maatregelen vragen een aanzienlijke investering. Een budget dat niet iedereen zomaar opzij heeft staan. Via de Vlaamse Energielening wil het Energiehuis van W13 hier een antwoord op geven.   

 Op 19 mei 2017 keurde de Vlaamse Regering de hervorming van de energielening definitief goed.
 Volgende zaken zullen wijzigen :
- uitbreiding van de prioritaire doelgroep met beschermde afnemers en personen met een inkomensgrens van €30.060 (2017)
- 1%-lening voor niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen
- leenbedrag : max. € 15.000 
- looptijd : max. 8 jaar (2%) en max. 10 jaar (0%)
- beperking : 2% tot 01/01/2019 – 1% tot 01/01/2020
- vangnet voor particulieren die geen lening krijgen bij de bank

Vanaf 01 oktober 2017 kunnen leningen aan de nieuwe voorwaarden worden aangevraagd.
Meer info volgt nog.