Lancering kracht.wonen  

Liefst 125 professionnals van 22 organisaties woonden de lanceringsmomenten bij.

Kracht.wonen staat voor een regionale en sectoroverstijgende samenwerking bij knelpuntsituaties van (dreigende) thuisloosheid. De krachten worden gebundeld als  bestaande lokale en sectorale diensten niet tot een oplossing komen op vlak van wonen en ondersteuning.

Concreet doen we dit door:

  1. een regionaal meldpunt die de match maakt tussen vraag en aanbod
  2. een regionale pool van tijdelijke woningen
  3. de inzet van flexibele intersectorale begeleidingstrajecten in functie van zelfstandig wonen 
  4. samenwerking met de woonclub in functie van toegang tot duurzame huisvesting

 

De betrokken partners zijn : Partners W13 (14 OCMW’s en CAW Zuid-West-Vlaanderen), leden van het dedicated team (Psychiatrische thuiszorg Vesta, Kompas, Groep Ubuntu, CAW, OCMW Kortrijk).

Hier vindt u de presentatie van het infomoment .  

Meer uitleg over de werkwijze van kracht.wonen vindt u in het draaiboek

Aanmelden kan via deze link.

 

Contact
Liesbet Mullie
Liesbet Benoit