kracht.wonen  

Kracht.wonen is een regionale en sectoroverstijgende samenwerking  bij knelpuntsituaties van (dreigende) thuisloosheid.  Daar waar bestaande lokale en sectorale diensten niet tot een oplossing komen op vlak van wonen en ondersteuning, worden de krachten gebundeld om de match mogelijk te maken.

Concreet doen we dit door :

 1. een regionaal meldpunt die de match maakt tussen vraag en aanbod
 2. een regionale pool van tijdelijke woningen
 3. de inzet van flexibele intersectorale begeleidingstrajecten in functie van zelfstandig wonen 
 4. samenwerking met de woonclub in functie van toegang tot duurzame huisvesting

 

De betrokken partners zijn: Partners W13 (14 OCMW’s en CAW Zuid-West-Vlaanderen), leden van het dedicated team (Psychiatrisch ondersteuningsteam Vesta, Kompas, Groep Ubuntu, CAW).

Tussentijdse resultaten van 5 maand kracht.wonen vindt u hier.

Werkwijze

 • Meer uitleg over de werkwijze van kracht.wonen vindt u in het draaiboek.
 • Presentatie van het lanceringsmoment in september 2017 vindt u hier.

   

Aanmelden

 • Hier vindt u het aanmeldingsformulier voor kracht.wonen.
 • Hier vindt u het toestemmingsformulier dat door de cliënt ondertekend moet worden.

 

Wooncoach

 •  Folder voor de cliënt: meer uitleg over de rol van de wooncoach binnen kracht.wonen.

 

Tussentijdse rapportage

 • Resultaten 5 maand kracht.wonen vindt u hier.

 

Meer info bij

Liesbet.mullie@welzijn13.be

liesbet.benoit@welzijn13.be